Vegetariano
Vegetariano

Pan de miga, lechuga, tomate, zanahoria, vainita, palta, huevo duro, queso